Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vg2 Maritime fag dekk

Mål: fagbrev som matros

Vg1 TIP + Vg2 maritimefag m/fordypning dekk + 2 år som lærling

Sentrale arbeidsoppgaver som matros er

 • vedlikehold
 • vakttjeneste
 • laste- og losseoperasjoner
 • brovakthold
 • arbeid i forbindelse med ankomst til og avgang fra havn, tilknyttet sikker drift av skipet med tilhørende systemer

Som matroselev må du være forberedt på å utføre deler av fordypningsfaget ute på fartøy sammenhengende i ca. 1 måned.

Maritime dekk ferge
Maritime fag
Maritime dekk kjetting

 

Formelle krav

 • Det er strenge krav til syn (fargesyn), hørsel og allmenn helsetilstand.
 • Du må ha godkjent helseattest utstedt av autorisert sjømannslege.
 • Matroseleven skal tilfredsstille kravene til sikkerhetsopplæring og dokumentasjon i STCW-konvensjonen.
 • Matros eleven må ha bestått følgende opplæringsmoduler for å kunne delta på fartøy ute til sjøs: 
  Grunnleggende sikkerhet (IMO60)
  MOB/redningsfarkost
  VHF/SRC, ISPS
 • Det kreves Norsk eller EØS pass for å kunne delta på fartøy ute til sjøs
 • Du må være flink til å kommunisere og ha gode språkkunnskaper i norsk og engelsk

Som matros er utviklingsmulighetene mange. Du kan for eksempel avansere til arbeidsleder eller kranfører eller videreutdanne deg til dekksoffiser.

  

Veien videre

Etter fullført fagbrev i matrosfaget (4 år) kan du gå videre til 2-årig fagskole eller universitetet; 3-årig bachelor i retning navigatør, styrmann/kaptein/skipper.

http://www.maritimkarriere.no/

http://www.fials.no/studietilbud/nautisk.html

https://www.ntnu.no/studier/353mn

Opplæringskontor

Marint kompetansesenter
For mer informasjon:  www.marint.no

OMF er opplæringskontoret for maritime fag.
For mer informasjon:  www.maritimefag.no

OK Teknisk er opplæringskontoret for tekniske og mekaniske fag. 
For mer informasjon:  www.okteknisk.no

Dokument