Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Studietilbud > SØK TIL SKOLEN

SØK TIL SKOLEN

All søking til ordinært inntak skjer gjennom Vigo.no innen 1. mars.

  

Skolens lokale venteliste - søking utenom ordinært inntak

Det er mulig å få elevplass utenom ordinært inntak dersom vi har ledig kapasitet*. Hvis du ønsker å stå på skolens lokale venteliste kan du klikke på ønsket programområde under og fylle ut digitalt søknadsskjema.

SØK STUDIEFORBEREDENDE SØK YRKESFAG
Idrettsfag Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Medier og kommunikasjon Naturbruk
Studiespesialisering Service og samferdsel
Påbygg til generell studiekompetanse  
Søk opptak som delkurselev/hospitant

*Skolen kan ta inn elever fra lokal venteliste etter 12. august. 

 

Viktige datoer for inntak til videregående opplæring i 2020

Vi tar forbehold om at datoene kan bli endret.  Les mer på: vilbli.no 

Dato Frist
Januar Søknadsmateriellet er klart
4. januar, 
kl 09:00

Klart for søking på vigo.no. Du kan registrere endringer i søknaden frem til søknadsfristen går ut.

Du kan legge inn forhåndssvar på vigo.no - frem til 1. juli.

1. februar, 
kl 23:59

Søknadsfrist for:

  • inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering
  • formidling til læreplass for lærekandidater
1. mars, 
kl 23:59

Søknadsfrist for:

  • formidling til læreplass for lærlinger
  • ordinært inntak til videregående skoler
   
Mars/april

Svar:

  • til de som har fått søknaden sin behandlet med fortrinnsrett eller individuell vurdering
15. april

Frist for:

 15. juni

 Frist for:

  • innsending av flyttemelding
 1. juli

 Frist for:

  • ettersending av vitnemål
  • legge inn Forhåndssvar på vigo.no
  • legge inn NYTT mobilnummer eller e-postadresse på vigo.no
ca. 3. juli

Svar på 1. gangs inntak

OBS! I år blir det ikke sendt ut svarkort og purrekort etter 1. inntaket slik som det har vært gjort tidligere.

10. juli

 SVARFRIST 1. gangs inntak 

De søkerne som ikke svarer på tilbud om skoleplass og-/eller ventelisteplass innen fristen 10. juli vil miste tilbud om plass og-/eller ventelisteplass.

ca 31. juli Svar på 2. gangs inntak
3. august

SVARFRIST 2. gangs inntak

De som ikke har svart innen 3. august vil miste tilbud om plass og-/eller ventelisteplass og bør ta direkte kontakt med skolen og be om å få stå på lokal venteliste.

Her kan du lese mer om hvordan du kan sette deg på skolens lokale venteliste.

ca. 12. august Skolen kan gjøre inntak fra lokal venteliste.
17. august Skolestart
1. november Formidling til læreplass for lærekandidater og læreplass for lærlinger er avsluttet