Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Informasjon > Skjemabank > Skjema for SKOLEPLASS > Søknad om opptak som delkurselev

Søknad om opptak som delkurselev

Hva er forskjell på en delkurselev og en hospitant?

Delkurselev

 • En delkurselev får elevstatus i faget og må møte til undervisning som vanlig elev. 
 • Det føres timefravær.
 • Delkurselev får termin- og standpunktkarakter og kan trekkes ut til eksamen.
 • Delkurselev skal ikke melde seg opp som privatist.  

Hospitant

 • En hospitant har ingen elevstatus og ingen elevrettigheter.
 • Det føres ikke fravær for hospitanter.
 • Hospitanter har ikke rett til vurdering. Deltakelse i vurderingssituasjoner, som prøver o.l., må avtales mellom hospitanten og faglærer. Faglærer har ingen plikt til å rette prøver for hospitanten.
 • En hospitant må melde seg opp som privatist for å få karakter i faget (får kun eksamenskarakter). Les mer om oppmelding til privatisteksamen her.

Søknaden blir behandlet i uke 34 eller uke 35 og etter ordinært inntak er ferdig.  Skolen kan bare gi tilbud i fag som har ledig kapasitet.

Søkerens PERSONALIA
UTDANNINGSPROGRAM
 1. Fag: Har hatt faget før (JA/NEI):
 2. Hvis du svarte JA på forrige spørsmål skal du fylle ut hvilken annen skole du har søkt som delkurselev.
 3. Enten vitnemål fra u.skolen eller kompetansebevis fra Vg1/Vg2/Vg3.
 4. Sett din E-postadresse for å motta kvittering med kopi av søknaden din.
 5. Informasjonen i dette skjemaet er arkivverdig og vil bli arkivert.