Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Eksamen > Privatist > Sensur: Karakterer / Klage

Karakterer / Klage på eksamenskarakter

 Klageskjema skriftlig eksamen ligger nederst på denne siden.

Fellessensur

Sensurdato høsteksamen 04. januar 2021
Offentlig på privatistweb dagen etter
Sensurdato våreksamen ??. juni 2021
Offentlig på privatistweb dagen etter

Klagefrist

Normal klagefrist høsteksamen: 23. januar 2021
Bruk skjemaet nederst på denne siden

  

Offentliggjøring av karakterer

Karakterene blir offentliggjort i PrivatistWeb dagen etter fellessensur - dette gjelder også for muntlig eksamen. Skolen sender SMS til privatistene når alle karakterene er offentliggjort. 

 

Bestått / ikke bestått

I videregående skole er det seks karaktergrader; fra 6 til 1, med 6 som høyeste karakter.  Karakterene 6 til 2 betyr at faget er bestått. Karakteren 1 er ikke bestått. 

 

Kompetansebevis

Privatister finner sin karakter i privatistweb - der er også en utskriftsfunksjon. Praksiskandidater får kompetansebevis tilsendt. Privatister som ønsker kompetansebevis kan bestille ved å trykke HER og fylle ut skjema

 

Vitnemål

Privatister som ønsker vitnemål må ta kontakt med den skolen de har vært elev på. 

 

Klage

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunktet eleven/privatisten er blitt kjent med karakteren eller burde være kjent med den.

Dersom klagefristen ikke blir overholdt, mister du retten til å klage.  Klageskjema skriftlig eksamen ligger nederst på denne siden.

  

Hurtigklagefrist våreksamen

Hurtigklagefrist:  Skolen må ha mottatt klagen 29.06 (må være registrert i PAS 1.7. kl. 12)
Normal klagefrist er 3. juli (10 dager fra karakteren er publisert).

Hurtigklagebehandling skjer i uke 27.

Alle klager er ferdigbehandlet innen 10. september 2020.

 

  

Klage muntlig eksamen 

Ved muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakter. Ved muntlig og praktisk eksamen kan det det kun klages over formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Hvis klager får medhold blir eksamen annullert og det blir arrangert ny eksamen.

Les mer om klagerett på Udir.no

 

 

Klage på skriftlig eksamen avlagt ved Ålesund vgs
  1. Sett din E-postadresse for å motta kvittering med kopi av skjemaet.