Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Eksamen > Privatist > Sensur: Karakterer / Klage

Karakterer / Klage på eksamenskarakter

 

Fellessensur

Sensur høsteksamen xx. januar 20xx
Sensur våreksamen 19. juni 2019

  

Offentliggjøring av karakterer

Karakterene blir offentliggjort i PrivatistWeb dagen etter fellessensur - dette gjelder også for muntlig eksamen. Skolen sender SMS til privatistene når alle karakterene er offentliggjort. 

 

Kompetansebevis

Privatister finner sin karakter i privatistweb - der er også en utskriftfunksjon. Skolen sender IKKE lenger ut brev med eksamensresultat. Privatister som ønsker kompetansebevis kan bestille ved å trykke HER og fylle ut skjema

 

Vitnemål

Privatister som ønsker vitnemål må ta kontakt med den skolen de har vært elev på. 

 

Klage

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunktet eleven/privatisten er blitt kjent med karakteren eller burde være kjent med den.

Dersom klagefristen ikke blir overholdt, mister du retten til å klage.

  

Hurtigklagefrist våreksamen

Hurtigklagefristen er 25. juni kl. 12.00. (Skolen må ha mottatt klagen 24.06. kl. 12.00)
Normal klagefrist er 1. juli (10 dager fra karakteren er publisert).

Les mer om klagebehandling HER.

  

Klage muntlig eksamen 

Ved muntlig eksamen er det ikke anledning til å klage på karakter. Ved muntlig og praktisk eksamen kan det det kun klages over formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Hvis klager får medhold blir eksamen annullert og det blir arrangert ny eksamen.

Les mer om klagerett på Udir.no