Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ålesund VGS > Eksamen > Privatist > Muntlig eksamen

Skal du ta muntlig eksamen?

For deg som er privatist, er eksamen lagt opp slik:

Alle hjelpemidler tillatt

Oppmøte

Oppmøte kl. 15:15 - dersom ikke annet er avtalt. 

Klokka 15:30 blir det informasjon, registrering, trekk av oppgave og forberedelsen begynner for den første kandidaten.

 

Forberedelse

30 minutter før du skal inn til sensorene, skal du trekke ei oppgave og du får utdelt et stemplet notatark. Notatarket kan du ta med deg til eksamenssamtalen. Du har så 30 minutter til forberedelse der alle hjelpemidler er tillatt. 

 

Eksamen

Det er 2 sensorer til stede under selve eksamen. Den foregår som en samtale/utspørring med en av dem og varer i inntil 30 minutter. Du kan bruke notatarket ditt som hjelpemiddel.

 

Eksamensoppgaven

Eksamensoppgaven er utformet slik at du får vist din kompetanse i en så stor del av faget som mulig.

Oppgavene dekker flere kompetansemål.

Vurdering

Eksamenskarakteren blir satt på bakgrunn av den kompetansen du har vist under eksamen.

Du får vite din karakter rett etter at du er ferdig. Sammen med karakteren får du vite hva som ligger til grunn for vurderingen. 

Karakteren blir publisert på Privatistweb når alle eksamener er ferdig og skriftlig sensur foreligger.